Hej Richard!

Hej Richard!

Startsida

Startsida

Startsida

Aktuella kurser

Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II - EK170A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II - EK170A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II - EK170A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

IT och entreprenörskap - EK160A

Godkänd

7,5 hp

Visa mer

IT och entreprenörskap - EK160A

Godkänd

7,5 hp

Visa mer

IT och entreprenörskap - EK160A

Godkänd

7,5 hp

Visa mer

Etik för informatik - DA475A

Godkänd

7,5 hp

Visa mer

Etik för informatik - DA475A

Godkänd

7,5 hp

Visa mer

Etik för informatik - DA475A

Godkänd

7,5 hp

Visa mer

Termin 3, hösten 2023

Informatik: Verksamhetsstödjande system - DA472A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Informatik: Verksamhetsstödjande system - DA472A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Informatik: Verksamhetsstödjande system - DA472A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Informatik: Verksamhetsutveckling och beslutsstöd - EK150A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Informatik: Verksamhetsutveckling och beslutsstöd - EK150A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Informatik: Verksamhetsutveckling och beslutsstöd - EK150A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Termin 2, våren 2023

Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I - EK140A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I - EK140A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I - EK140A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Termin 1, hösten 2022

Ekonomisk styrning, redovisning och analys - EK130A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Ekonomisk styrning, redovisning och analys - EK130A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Ekonomisk styrning, redovisning och analys - EK130A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Informatik: Systemutveckling - DA471A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Informatik: Systemutveckling - DA471A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Informatik: Systemutveckling - DA471A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Informatik: Introduktion till IT och marknad - DA370A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Informatik: Introduktion till IT och marknad - DA370A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Informatik: Introduktion till IT och marknad - DA370A

Godkänd

15,0 hp

Visa mer

Malmö University copyright.